Hydraulikk akkumulator

Akkumulatorer brukes for lagring og frigjøring av hydraulisk energi. Hydrauliske akkumulatorer virker som trykkbeholdere og er underlagt gjeldene regler for trykkbeholdere som bruker gass / nitrogen.

Generelt, har en akkumulator til oppgave å lagre et oljevolum under trykk og senere etter behov frigi hydraulikkoljen under trykk. Denne egenskapen gjør at hydrauliske akkumulatorer kan brukes til å løse en rekke oppgaver i hydrauliske systemer. Dette kan være:

Akkumulator fra fox

hydraulikk akkumulator
Tekniske spesifikasjoner:
  • Maksimalt arbeidstrykk (PS): opptil 250 bar
  • Testtrykk: PS x 1,5
  • Materiale: karbon stål
  • Nitrogen volum: fra 0.75L til 50L
  • Standard nitrogen ventil : 5/8" UNF
  • Standard blære: kan brukes med mineralolje og ikke-Etsende væsker (andre typer kan leveres på forespørsel)
  • Installasjon: horisontal/vertikal (med nitrogen ventilen oppover)
  • Kompresjons forhold: anbefalt: P2/PO = 2.5, maksimum: P2/PO = 4

Fyllesett for akkumulatorer

fyllesett for akkumulatorer

Definitivt et nødvendig arbeidsverktøy for kontroll, fylling, reduksjon av ladetrykk på hydrauliske akkumulatorer. Fyllesettet kan brukes opptil 400bars trykk.

Leveres med rekke tilkoblinger: M16x200 - 5/8" 18UNF - G3/4" - M28x1,50 (7/8" 14UNF på forespørsel)

Manometere: 2 x 63mm dia.(glyserin fylt) med M16-4 bakmontert tilkobling for enkel bytte av manometer skala 0-25bar og 0-400bar med 1.6% nøyaktighet.

Kontakt oss gjerne i dag, for mer info/bestilling