Hydraulikk akkumulator

Akkumulatorer brukes for lagring og frigjøring av hydraulisk energi. Hydrauliske akkumulatorer virker som trykkbeholdere og er underlagt gjeldene regler for trykkbeholdere som bruker gass / nitrogen.Akkumulator fra fox

hydraulikk akkumulator

Tekniske spesifikasjoner:
Maksimalt arbeidstrykk (PS): opptil 250 bar.
Testtrykk: PS x 1,5.
Materiale: karbon stål.
Nitrogen volum: fra 0.75L til 50L
Standard nitrogen ventil : 5/8" UNF.
Standard blære: kan brukes med mineralolje og ikke-Etsende væsker (andre typer kan leveres på forespørsel)
Installasjon: horisontal/vertikal (med nitrogen ventilen oppover)
Komprisjons forhold: anbefalt: P2/PO = 2.5, maksimum: P2/PO = 4


Fyllesett for akkumulatorer

fyllesett for akkumulatorer

Definitivt et nødvendig arbeidsverktøy for kontroll, fylling, reduksjon av ladetrykk på hydrauliske akkumulatorer.
fyllesettet kan brukes opptil 400bars trykk.
Leveres med rekke tilkoblinger:
M16x200 - 5/8" 18UNF - G3/4" - M28x1,50 (7/8" 14UNF på forespørsel)
Manometere:
2 x 63mm dia.(glyserin fylt) med M16-4 bakmontert tilkobling for enkel bytte av manometer skala 0-25bar og 0-400bar med 1.6% nøyaktighet.


Mer om hydrauliske akkumulatorer

Generelt, har en akkumulator til oppgave å lagre et oljevolum under trykk og senere etter behov frigi hydraulikkoljen under trykk. Denne egenskapen gjør at hydrauliske akkumulatorer kan brukes til å løse en rekke oppgaver i hydrauliske systemer. Dette kan være:

  • Som ekstra energitilførsel, når et hydraulikk system krever en større mengde væske over et kort tidsrom, pumpa behøver da ikke å kunne levere maksimal mengde, som kreves for et kort tidsrom.
  • Som reserve energikilde for å fullføre en påbegynt syklus som ville ha blitt avbrutt av pumpestopp / havari.
  • Kompensasjon for lekasjer, ved å etterfylle systemet og dermed opprettholde et trykk over tid.
  • Som volumkompensator ved trykk og temperatursvingninger, f.eks. i lukkede systemer.
  • For reduksjon av trykkspisser ved ventil forskyvninger.
  • Til utjevning av pulseringer, fra pumpens trykk svingninger.
  • For lagring av bremse energi.
  • Som støtdemper i kjøretøy med hydraulisk fjæring.