Hydraulikk produkter
Om hydraulikk

Ordet hydraulikk kommer av de greske ordene hydro og aulos, som betyr vann og rør, og er benevnelsen for all væskemekanikk. Hydraulikk omfatter altså både læren om væsker under trykk, det som kalles hydrostatikk, samt læren om væsker i bevegelse, det som kalles hydrodynamikk. En vannturbin er et eksempel på en hydrodynamisk maskin der vannets hastighet overfører energien. I en hydrostatisk maskin overføres energien gjennom trykket i væsken.

En væske har ingen bestemt form, men den tilpasser seg beholderen som omgir væsken. Dermed kan oljen i et hydraulikksystem flyte i en hvilken som helst retning. Den kan deles i to eller flere flyteretninger og utføre arbeid på ulike steder.

Hydraulikk er en svært vanlig måte å overføre energi på. Ikke med noe annet medium kan vi kontrollere store effekter med en slik nøyaktighet, og enkelt å realisere roterende eller lineære bevegelser.Hydraulikk i moderne historie

En mann fra Alexandria med navn Ctesibus har fått æren for den første pumpen som er beskrevet. Det var en pumpe med to stempler for pumping av vann. Dette var 200 år før vår tidsregning. I 1795 fikk Joesph Bramah britisk patent på den første pressen med vannhydraulikk. I 1906 ble det første hydraulikksystemet med olje introdusert. I 1930 oppfant Harry Vickers den første pilotopererte trykkbegrensningsventilen.

Definisjonen på hydraulikk er overføring av energi/kraft ved hjelp av væske/olje gjennom rør, flenser og slanger. Og blir i dag forbundet med pumper, motorer, sylindre, slanger/rør, ulike typer ventiler og akkumulatorer.

Hydraulikk brukes i dag innen mange ulike felt for å betjene eksempelvis: Sylindre til gravemaskiner, damluker, løftebord og landbruksutstyr. Ventiler på mobile applikasjoner. Vinsj og annet maritimt utstyr. Kraner på bil, båt eller kaianlegg. Propeller og thrustere