Hydraulikk Produkter

Hva betyr hydraulikk

Ordet hydraulikk kommer av de greske ordene hydro og aulos, som betyr vann og rør, og er benevnelsen for all væskemekanikk. Og omfatter altså både læren om væsker under trykk, det som kalles hydrostatikk, samt læren om væsker i bevegelse, det som kalles hydrodynamikk. En vannturbin er et eksempel på en hydrodynamisk maskin der vannets hastighet overfører energien. I en hydrostatisk maskin overføres energien gjennom trykket i væsken.

Grunnprinsippene i hydraulikken
Hydrauliske systemer baserer seg på 3 grunnleggende prinsipper som sier at :

Den franske fysikeren Blaise Pascal - er kreditert for sine studier på grunnprinsippene og utformet en lov basert på sine studier.

Pascals lov sier at:
Påvirkes en innesluttet væske av en ytre kraft oppstår det et trykk. Trykket vil spre seg utover og er like stort i et hvilket som helst punkt i væsken og den utøver lik kraft på like store arealer.

Siden en væske har ingen bestemt form, men den tilpasser seg beholderen som omgir væsken. Kan oljen i et hydraulikksystem flyte i en hvilken som helst retning. Den kan deles i to eller flere flytretninger og utføre et arbeid på ulike steder. Disse prinsippene gjør at hydraulikk er i dag en veldig vanlig måte å overføre energi på.

Ikke med noe annet medium kan man kontrollere store effekter med en slik nøyaktighet, og enkelt realisere roterende eller lineære bevegelser.
Hydraulikken i moderne historie

En mann fra Alexandria med navn Ctesibus har fått æren for den første pumpen som er beskrevet. Det var en pumpe med to stempler for pumping av vann. Dette var 200 år før vår tidsregning.

Definisjonen av hydraulikk er overføring av energi ved hjelp av olje gjennom rør, flenser og slanger. Og blir i dag forbundet med pumper, motorer, sylindre, slanger/rør, ulike typer ventiler og akkumulatorer.

Hydraulikk brukes i dag innen mange ulike felt for å betjene eksempelvis: Sylindre til gravemaskiner, damluker, løftebord og landbruksutstyr. Ventiler på mobile applikasjoner. Vinsj, propeller, thrustere og annet maritimt utstyr. Kraner på bil, båt eller kaianlegg.Fordeler og ulemper med hydrauliske systemer

Hydrauliske systemer bruker olje som drivmedium, en væske som ikke lar seg komprimere under trykk, i motsetning til luft i pneumatisk systemer. Dette gjør at disse systemene er mer presise og overlegene i kraftoverføring sammenlignet med rene mekaniske eller pneumatiske systemer.

Fordeler:

 • store krefter på vanskelig tilgjengelige steder
 • små arbeidselementer
 • fjernstyring er enkelt med elektrohydraulikk
 • roterende eller lineær bevegelse (motor − sylinder)
 • enkelt å sikre mot overbelastning
 • selvsmørende når vi bruker olje som medium
 • regnes som stiv kraftoverføring over avstand
 • trinnløs regulering av kraft og hastighet
 • lett å automatisere
 • liten brannfare

Ulemper

 • oljesøl
 • støy, kan reduseres men som regel kostbart
 • tåler lite forurensning og luft i medium
 • varierende viskositet (fra kald til varm olje)