Oljekjøler for hydraulikk

En oljekjøler brukes i hydraulikken for å holde oljetemepraturen på et akseptabelt nivå. Høy oljetemperatur kan føre til en rekke problemer, som tidlig aldring av oljen, lav viskositet, tynnere smørefilm mellom bevegelige deler - som igjen kan føre til økt slitasje /havari på komponenter.

Kontakt oss for valg av oljekjøler som dekker ditt behov.

Olje-luftkjøler

olje-luftkjøler fra fira

Olje-luftkjøler av radiator typen med vifte montert i senter av radiatoren, dette gir en kompakt enhet som er enkel å montere. Laget av aluminium for bruk i mobilt utstyr og faste industrielle hydraulikkanlegg.

  • Viftemotor: DC, AC eller hydrauliske motorer
  • kan leveres med innebygget by-pass ventil
  • termostatisk kapasitet: fra 0,80KW til 100,00KW
  • en rekke modeler på lager

Olje-vannkjøler

olje-vannkjøler

Olje-vannkjøler i "tube" utgave, olje og kjølevann holdes adskilt ved hjelp av en rekke varmeledene kobber rør innebygd i kjøleren. Produsert etter de mest avanserte teknologier for å gjøre dem meget pålitelige under vanskelige arbeidsforhold.
De er egnet for oljestrømmer fra 20l/min til 500l/min; termisk overflater varierer fra 0,26m2 til 3 67m2.

  • Termostatisk kapasitet: opptil 75KW
  • Termisk overflate: 0,26m2 til 3,67m2
  • Oljestrømmer: 20l/min til 500l/min
  • CuDHP(kobber) vannrør for industrielle applikasjoner
  • CuproNikel 80/20 vannrør for sjøvann

Både olje-luftkjøler og olje-vannkjøler kan leveres med termostat for å sikre at temperaturen i det hydrauliske systemet holdes så konstant som mulig. Termostat styring bidrar også til å holde driftskostnader nede.

Kontakt oss for valg av oljekjøler som dekker ditt behov.

Hvorfor bruke en Oljekjøler

Hydrauliske systemer benytter seg av olje i bevegelse og trykk som oppstår ved aktivering av ventiler, sylinder og motorer.Friksjon og trykkøkning av hydraulikkoljen skaper termisk energi, som varmer opp oljen.

En viss varmeutvikling av oljen er akseptabel, men bør ikke overstige oljens spesifikasjoner. Som en "tommelfinger" regel ønsker man en driftstemperatur på rundt 50 grader celsius.

En bivirkning av temperaturøkninger i olje er et tap av viskositet eller tykkelse. Hydrauliske systemer er konstruert for å fungere effektivt med en olje av en spesifikk viskositet, som resultat av for høye olje temperaturer kan være mekaniske skade på komponenter, havari osv.

Ved å montere en oljekjøler på returlinjen i systemet, kan man kontrollere varmeutviklingen på oljen. Oljekjølere virker på prinsippet av termisk forskjell på 2 medier, hvor varme blir overført til en "avkjølt medium" som regel luft eller vann.

Det vil si den varme oljen prøver å varme opp kald luft eller kaldt vann, ved å sørge for en konstant sirkulasjon vil termisk metning aldri kunne oppstå.

Det finnes flere typer av oljekjøler i bruk i dag, som luftkjøler(radiator typen), vannkjøler som "tube typen", plate / ramme kjølere og loddet platekjølere er de vanligste typene.