Hydraulikk formler

Formler for hydraulikk beregning, ved bruk av formler og utregninger kan man få en bedre oversikt over størrelsen av komponenter du leter etter. Hvis du er i tvil, kontakt oss og vi hjelper deg gjerne med å finne riktig komponent for ditt behov.

Formler for pumpe/motor

Formler
Q = Oljestrøm [Liter pr min.]
V = kubikk [cm3/rev]
N = Turtall [rev/min.]
Q = V x N
1000
Oljestrøm
V = Q x 1000
N
Kubikk
N = Q x 1000
V
Turtall

Eksempel:
Trenger 120L/min ved 1500rev/min.
Formel: V=120 x 1000/1500.
Du søker en hydraulikkpumpe på ca 80 cm3/rev


Effekt formler

Trykk og oljestrøm går hand i hand og til sammen utgjør de en effekt, eller et arbeid utført av en motor eller sylinder.
Formel for å beregne effekt er.
Effekt = Oljestøm x Trykk/600

Formler
W = Effekt [kw/hp]
P = Trykk [bar]
Q = Oljestrøm [Liter/min.]
K = konstant [600=kw, 450=hp]
W = Q x P
K
Effekt
P = W x K
Q
Trykk
Q = W x K
P
Oljestrøm

Eksempel:
Effektbehovet for 120L/min pumpe ved 350bar.
Formel: W = 120 x 350 / 600 = 70kw
man trenger ca 70kw for å oppnå 350 bar.
Formler for hydraulikksylinder


Formler
A = Stempel areal [cm2]
S = Slaglengde [cm]
P = Trykk [bar]
F = Kraft [newton]
Q = Oljestøm [l/min]
R = radius [cm]
A= π x R2
Areal [cm2]
F= P x A x 10
Stempelkraft [N]
v = Q
A x 6
Stempelhastighet [m/s]
t = A x S x 60
Q x 1000
Bevegelsestid [s]