Hydraulikk formler

Formler for hydraulikk beregning, ved bruk av formler og utregninger kan man enkelt få en oversikt av størrelsen på komponenter, som en trenger for å drifte et hydraulisk system.

- Til Kontaktskjema -
Kontakt oss for hjelp eller forespørsel

Formler for pumpe/motor

Formler
Q = Oljestrøm [Liter pr min.]
V = kubikk [cm3/rev]
N = Turtall [rev/min.]
Q = V x N
1000
Oljestrøm
V = Q x 1000
N
Kubikk
N = Q x 1000
V
Turtall

Eksempel:
Trenger 120L/min ved 1500rev/min.
Formel : V=120 x 1000/1500.
Du søker en Hydraulikk pumpe på ca 80 cm3/rev


Effekt formler

Trykk og oljestrøm går hand i hand og til sammen utgjør de en effekt, eller et arbeid utført av en motor eller sylinder. Ved å snu om formlen finner man enkelt maksimum verdiene som kan oppnås eller en behøver.

Formler
W = Effekt [kw/hp]
P = Trykk [bar]
Q = Oljestrøm [Liter/min.]
K = konstant [600=kw, 450=hp]
W = Q x P
K
Effekt
P = W x K
Q
Trykk
Q = W x K
P
Oljestrøm

Eksempel:
P = 70KW x 600 / 120l/min = 350Bar
Maks trykk for en pumpe som gir 120L/min ved 70KW er ca 350bar.


Formler for hydraulikk sylinder


Formler
R = radius [cm]
Q = oljestrøm [l/min]
S = slaglengde [cm]
P = trykk [bar]

A = Stempel areal [cm2]
F = Kraft [newton]
V = Hastighet [m/s]
T = Bevegelsetid [s]
Vol = volum [dm3 - liter]
A=π x R2 Areal [cm2]
F=P x A x 10 Kraft [N]
V= Q
A x 6
Hastighet [m/s]
T= A x S x 60
Q x 1000
Bevegelsestid [s]
Vol= A x S
1000
Volum [liter]

sylinder snittegning
Sylinder: 70/40 x 500, 150bar, 15l/min


Noen Eksempler:
Stempelside + Stangside -
Areal - [cm2]
A = π x R2
Radius = 3,5cm
As=3,14 x 3,5 x 3,5
As=38,46cm2
Radius = 2,0cm
As=3,14 x 2,0 x 2,0
As=12,56cm2

At=As-A1
At=38,46-12,56
At=25,90cm2
Kraft - [n]
F = P x A x 10
F =150x38,46x10
F = 57690 [n]
F =150x25,90x10
F = 38850 [n]
Volum - [Liter - dm3]
Vol=A x S / 1000
Vol= 38,46 x 50
1000
Vol= 1923
1000
Vol = 1,923 L
Vol= 25,90 x 50
1000
Vol= 1295
1000
Vol = 1,295 L
Hastighet - [m/s]
V = Q / A x 6
V= 15
38,46 x 6
V= 15
230,76
V= 0,065 [m/s]
V= 15
25,90 x 6
V= 15
155,40
V= 0,096 [m/s]
Bevegelsestid - [s]
T=A x S x 60 / Q x 1000
T= 38,46 x 50 x 60
15 x 1000
T= 115380
15000
T= 7,69 [s]
T= 25,90 x 50 x 60
15 x 1000
T= 77700
15000
T= 5,18 [s]

sylinder snittegning


Hvis volumstrøm og trykk er konstant.
Så vil en hydraulikk sylinder er alltid være sterkere på stempelsiden (+) enn stangsiden (-) på grunn av større areal som trykket virker på.
Likeså vil stemplet i sylinderen bruke lengre tid til å nå ende posisjon posisjon på stempelsiden (+) enn stangsiden (-) på grunn av større volum som må fylles med olje.

- Til Kontaktskjema -
Kontakt oss for hjelp eller forespørsel