Hydraulikk formler

Formler for hydraulikk beregning, ved bruk av formler og utregninger kan man enkelt få en oversikt av størrelsen på komponenter, som en trenger for å drifte et hydraulisk system.

Hvis du er i tvil, kontakt oss, og vi hjelper deg gjerne med å finne riktig komponent for ditt behov.

Formler for pumpe/motor

Formler
Q = Oljestrøm [Liter pr min.]
V = kubikk [cm3/rev]
N = Turtall [rev/min.]
Q = V x N
1000
Oljestrøm
V = Q x 1000
N
Kubikk
N = Q x 1000
V
Turtall

Eksempel:
Trenger 120L/min ved 1500rev/min.
Formel: V=120 x 1000/1500.
Du søker en hydraulikkpumpe på ca 80 cm3/rev


Effekt formler

Trykk og oljestrøm går hand i hand og til sammen utgjør de en effekt, eller et arbeid utført av en motor eller sylinder.
Formel for å beregne effekt er som under.

Formler
W = Effekt [kw/hp]
P = Trykk [bar]
Q = Oljestrøm [Liter/min.]
K = konstant [600=kw, 450=hp]
W = Q x P
K
Effekt
P = W x K
Q
Trykk
Q = W x K
P
Oljestrøm

Eksempel:
Effektbehovet for en pumpe som gir 120L/min ved 350bar.
Formel: W = 120 x 350 / 600 = 70kw
man trenger ca 70kw for å oppnå 350 bar ved 120L/min.


Formler for hydraulikk sylinder


Formler
A = Stempel areal [cm2]
R = radius [cm]
S = Slaglengde [cm]

P = Trykk [bar]
F = Kraft [newton]
Q = Oljestøm [l/min]
Vol = volum [dm3 - liter]
A=π x R2 Areal [cm2]
F=P x A x 10 Stempelkraft [N]
V= Q
A x 6
Stempelhastighet [m/s]
T= A x S x 60
Q x 1000
Bevegelsestid [s]
Vol= A x S
1000
Volum [dm3 = liter]

sylinder snittegning
Sylinder: 70/40 x 500, 150bar, 15l/min


Eksempler:
Stempelside + Stangside -
Areal - [cm2]
A = π x R2
Radius = 3,5cm
As=3,14x(3,5x3,5)
As=38,46cm2
Radius = 2,0cm
A1=3,14x(2,0x2,0)
A1=12,56cm2

At=As-A1
At=38,46-12,56
At=25,90cm2
Stempelkraft - [n]
F = P x A x 10
F=150x38,46x10
F=57690[n]
F=150x25,90x10
F=38850[n]
Volum - [Liter - dm3]
Vol=A x S / 1000
Vol = 38,46 x 50/1000
Vol = 1923/ 1000
Vol = 1,923 L
Vol = 25,90 x 50/1000
Vol = 1295/ 1000
Vol = 1,295 L
Stempelhastighet - [m/s]
V = Q / (A x 6)
V=15/(38,46x6)
V=15/230,76
V=0,065 [m/s]
V=15/(25,90x6)
V=15/155,40
V=0,096 [m/s]
Bevegelsestid - [s]
T=A x S x 60 / Q x 1000
T= 38,46x50x60
15x1000
T= 115380
15000
T=7,69 [s]
T= 25,90x50x60
15x1000
T= 77700
15000
T=5,18 [s]


Så hvis volumstrøm og trykk er konstant så vil en hydraulikk sylinder er alltid være sterkere i + bevegelsen grunnet større areal som trykket virker på.
og hurtigere i - bevegelsen grunnet mindre oljevolum som må til for å bevege stemplet i sylinderen.

Hvis du er i tvil, kontakt oss, og vi hjelper deg gjerne med å finne riktig komponent for ditt behov.