Tanktilbehør

Hydraulikktanken har flere oppgaver enn å bare romme olje. Det skal være mulighet til påfylling og lufting, og den skal ha uttak til pumpen, innløp for returolje, dreneringskran for tapping og være stor nok til å kunne avgjøle oljen som sirkulerer i systemet.

Siden oljenivået stiger og synker under drift avhengig av aktiverte forbrukere, så må hydraulikktanken være åpen mot atmosfæren, slik at det ikke bygges overtrykk eller undertrykk i hydraulikktanken. Det er også nødvendig å sørge for at oljenivået ikke synker under utløpet til hydraulikkpumpen. Vi lever en rekke komponenter for overvåkning av hydraulikktanker.

Kontakt oss gjerne for hjelp eller spørsmål

Pustefilter

donaldson pustefilter

Endringer av væskenivå i hydraulikktanken fører til stadig utveksling av luft og med luften kan forurensninger fra miljøet rundt hydraulikktanken komme inn og blande seg med oljen.

Noe som kan forringe oljens kvaliteter og skade komponenter over tid, pustefilteret har som oppgave å sørge for at ren luft kommer inn i tanken.

Vi tilbyr en rekker utførelser av pustefiltere - som spin-on filter, montert på returfilter, T.R.A.P. filter - Pustefilter teknologi fra Donaldson som eliminerer luftfuktighet til hydrauliske reservoarer.

Tips! for vedlikehold:
Skift filteret etter hver 500 driftstime. Hyppigere utskifting kan være nødvendig ved arbeid i svært forurensede områder, og på mobilt utstyr. Under slike forhold, anbefales det å skifte filter for hver 250 time

Påfyllingslokk

påfyllingslokk
Egenskaper:
  • Påfyllingslokk med 40μm eller 10μm pustefilter.
  • TCO 300 med fastmontert 500μm mesh filter
  • TCO 500 med avtagbar 500μm mesh filter
  • Leveres med pakning og skruer

Nivåglass

nivåglass
Gjør det enkelt å kunne se oljenivået i hydraulikk tanken.
  • 3 standard størrelser 76mm, 127mm og 254mm mellom senterhull
  • kan leveres med eller uten temperaturmåler
  • metallhus med transparent linse materiale med BunaN tetninger
  • Maksimalt arbeidstrykk for alle modeller er 14,5 psi / 1 bar / 100 kPa for trykktanker
  • Leveres med M10 eller M12 monteringsbolter og muttere, anbefalt tiltrekningsmoment 10N

Nivå-/temperaturvakt

nivåvakt

Nivåvakt fra Hemomatik i lengder fra 150mm til 1200mm. Moteres på tanktopp eller via 1" rørmuffe.
Brukes til kontroll av væskenivå og/eller oljetemperatur i hydraulikk tank.
Nivåvakt kan enkelt kobles opp mot styreskap for alarm eller shutdown av systemet hvis fastsatte verdier brytes.

Kontakt oss gjerne for hjelp eller spørsmål