Luftfilter

Donaldson lagde det første luftfilter for tunge dieselmotorer i 1915.
Siden da har nesten alle viktige innovasjoner innen luftrensingsteknologi blitt ledet av Donaldson, og som i dag har satt mange standarder innen filtreringskvalitet og ytelse.

Vi tilbyr et bredt utvalg av luftfilterelementer for tyngrekjøretøy og maskiner
- kontakt oss for mer informasjon -


Luftfilter-element

Luftfilter elementer
Luftfilterelement fra donaldson har i dag aksiel og radial pakninger som standard - powercore elementer kan leveres til nyere maskiner.

Aksiel pakning
Luftfilter design med en pakning på den enden av filteret som blir komprimert mot filterhuset for å lage en tett forsegling.
luftfilterelementer fra donaldson har en sterk, bøyelig pakning som sikrer en lekkasjefri forsegling ved riktig montasje av filteret.

Radial pakning
Filter med en overlegen tetnings- og vibrasjonbestandig pakning mellom filterhus og luftfilterelement, utviklet for å beskytte motoren under ekstreme driftsforhold

PowerCore®
Nye og strengere utslippskrav og regler, har tvunget frem behovet for mer kompakte og lettere luftfiltere. Powercore-filtere ble utviklet for å møte dette behovet.

  • mer kompakt på en gitt yttelse enn andre filtere
  • bedre luftstrømdesign som gir en bedre total effektivitet og støvfasthetkapasitet enn andre filterkonfigurasjoner


kupefilter

kabinfilter elementer

Mikroskopiske irritasjoner som allergener, sot, støv og forurensende stoffer kan komme inn i førerhuset og redusere luftkvaliteten. Kupefilter fjerner irritasjon før de går inn i førerhuset og holder luften du puster ren.
Donaldson kupefiltre er slitesterke, pålitelige, konstruert for langdistanse, er laget etter de samme kvalitetsstandardene som den originale produsentens filter.