Dieselfilter - drivstoffilter

Donaldsons drivstoff-filterserie er laget for at motorer og utstyr skal virke problemfritt. Dagens strenge regler for utslipp krever at dagens og morgendagens dieselmotorer må kunne opprettholde høye ytelsesnivåer.

For å kunne oppfylle utslippskravene spiller filtreringen av drivstoff en nøkkelrolle. Vi fører en komplet line av spin-on og innsatsfiltre til de fleste motortyper og maskin leverandører.

kontakt oss for mer informasjon

Forfilter - dieselfilter med vannutskiller

diesel forfilter med twist&drain for vannseprasjon

Dieselfilter med vannutskiller, er et forfilter med Twist & Drainventil for enklere vannutskilling.

Hvor ventilen sitter i bunn av filteret for enkelt kunne drenere ut vannet fra filtert, filteret er av typen "spin-on" og laget i metall, meget robust og kan monteres på motor / eller sidevegger i maskinrom med en brakket.

For visuel inspeksjon leverer vi også en vannsamler bole, kan også leveres med forskjellige sensor kontakter tilpasset til forskjellige maskin levrandører.

vannutskiller filteret er som regel montert mellom drivstofftank og matepumpe. filteret fjerner partikler fra 7 - 25my og vann fra diesel før den når motoren.

  • Enkel prosedyre for tapping av vann i filteret - gjort på 3 minutter eller mindre.
  • Løsne Twist & Drain tappeventil, en blanding av vann og diesel vil strømme ut, skru igjen ventilen når ren diesel kommer ut.
  • Tips:tøm brenstoffilter for vann daglig, dette sikrer at filteret fungerer optimalt og holder vann borte fra motorens injeksjons system
Twist & Drain filter kan også leveres som et komplett sett for ettermontering på eldre maskiner. Settet inneholder: brakket, filterhode, bolle for visuel inspeksjon (kan leveres med forskjellige sensor kontakter tilpasset din maskin).

Hovedfilter - Dieselfilter

dieselfilter av spin-on type for fin filtrering av diesel

Hovedfilter tåler større trykk en et forfilter og er montert mellom matepumpe og dieselpumpen. Dette for å fjerne de minste partiklene i systemet som kan skade injeksjonssystemet som dieselpumpe og dyser

Eksempel Filter: WDK11102/23
  • Lengde: 174mm
  • Effektivitet 99,9%: 4mikron
  • Effektivitets test Std: SAE J1985, J1905
  • Type: hovedfilter, Spin-On

Drivstoffiltreringskrav til dieselmotoren

Diesel, dieselfilter og diesel-systemer er stadig skiftende teknologier. Bare i løpet av det siste tiåret, har de mange utslippskravene og ingeniørutmerkelser gitt noen av de mest avanserte, rene, og fleksible motordesigner. Forbedringene har også inkludert aksept av alternative former for drivstoff som biodiesel.

Det neste tiåret vil en sannsynligvis se flere endringer og forbedringer ettersom dieselmotorer fortsatt er arbeidshesten bak dagens industrialiserte verden.

Ny teknologi har også utfordret ytelsen til dagens drivstoffilter, der hvor man for 10-15 år siden var fornøyd med 25my filtrering. Er det i dag vanlig å kreve filtrering på 3-5my absolutt effektivitet på hovedfilteret, mens det passer med et forfilter med 7-25my filtrering.

Disse endringene kommer med forventning om at vannseparasjon, filtrets livslengde, og montasjeplass forblir konstant eller er forbedret.

Drivstoff-filtrering i dag er en integrert del av hele drivstoffsystemet. Et godt utformet drivstoffsystem tar hensyn til forurensningskontroll fra begynnelsen. Vannutskilling, partikler og ikke-tradisjonelle urenheter trenger å bli tatt hånd om. Service-teknikere må være bevisst på virkemåten til drivstoffkretsen og generell renslighet.

Gjennom stadig videreutvikling og forbedringer av filterteknologi har Donaldson’s ingeniører vist seg å være bevisst på oppgaven.

Egil Eng & co har som mål å tilby gode, filtreringsløsninger med høykvalitet og har valg Donaldson filtration solutions som leverandør av drivstoffiltere for våre kunder.

Vi kan levere en komplett linje av spin-on og innsatsfiltere for ditt behov
kontakt oss for mer informasjon