Hydraulikkfilter

I hydrauliske systemer passerer store volumstrømmer med olje gjennom små åpninger og klaringer under svært store trykk. Dette gjør at hydrauliske komponenter og systemer er vesentlig mer følsomme for urenheter enn tilfelle kan være for andre typer systemer.

Erfaringer har vist at 50-70% av havarier i hydrauliske systemer skyldes forurenset olje. Oppgaven til et hydraulikkfilter er å redusere forurensningen av faste partikler til et akseptabelt nivå i både størrelse og mengde, samt å beskytte komponenter mot tidlig slitasje.

Vi kan levere en komplett linje av hydraulikkfilter og innsatsfiltere for ditt behov
kontakt oss for info / bestilling

Sugefilter

lavtrykks hydraulikkfilter for beskyttelse av hydraulikkpumpe

Sugefilter har som funksjon å beskytte hydraulikkpumpens suge side, ved å filtrere bort smuss partikler som ellers kunne ha skadet pumpa.

Filteret bør monteres slik at det er enkelt å komme til med en indikator (elektronisk eller visuell), som indikerer forurensningsgraden til hydraulikkfilteret.

Vi kan tilby tankmonterte og rørmonterte Sugefiltere:
 • Filtreringsgrad: 5 - 150my
 • Enkelt å vedlikeholde og skifte elementer
 • 0,175-0,3bar bypassventil for å hindre kavitasjon

Trykkfilter

hydraulikkfilter for stort trykk opptil 420bar

Trykkfiltere plasseres mellom pumpa og forbrukere, og har som formål å beskytte følsomme komponenter, som for eksempel servoventiler. Disse filtere krever en trykksikker kapsling.

 • Arbeidstrykk: opptil 420bar
 • By-pass ventil: 6bar
 • Synteq® syntetiske filter media, spesielt utviklet for høy effektiv væskefiltrering.
 • Filter element: 6 - 8 - 11 - 23my filtrering
 • Temperatur: -20 +120
 • Filterhode: sfærisk støpejern.
 • Ekstrudert stålskål.

Filterene er statisk trykk testet på 630bar, tretthetstrykk testet ved 2.000.000 sykluser på 0-300bar i enhold til NFPA T 3.10.5.1, R2-2000.

Returfilter

Tankmonterte returfilter med eller uten pustefilter

Returfiltre for filtrering av hovedstrøm tilbake til oljetank. Vi leverer rørmonterte og tankmonterte returfiltere.

 • Driftstrykk: opptil 10bar
 • Trykktest: 15bar
 • By-pass ventil: 1,5bar
 • Filterelementer: netting 60-90my, cellulose 36-50my, synteq 11-23my
 • Temperatur: -20 +120
 • kollapsmotstand: 10bar

Virkningen av urenheter i hydraulikkojle

Harde partikler som forurenser kan være sandkorn, små metallbiter, rustavskalling, støv osv. Disse blir slitt fordi deler slipes når de beveger seg i forhold til hverandre. Likeså vil tetninger og pakninger slites.

Deler som er spesielt påvirket av sliping fra forurensningspartikler, er lagere, pumpevinger, tannhjul og stempler i hydrauliske pumper og motorer, og alle stempler, stempelstenger og hylser i arbeidende sylindere.

Slipeslitasje på glidende overflater øker klaringer og skaper dermed større internlekasje, redusert volumstrøm og høyere temperaturer.

Faste partikler som er relativt store (større en 50my), fører ofte til plutselig maskinhavari kort tid etter at installasjonen er satt i drift for første gang. Mindre partikler (mindre en 10my) vil være årsaken til en gradvis slitasje og dermed en langsom utvikling av symptomer på skadevirkninger.

Hvordan invirker slipeslitasje på komponenter

Vi kan levere en komplett linje av hydraulikkfilter og innsatsfiltere for ditt behov
kontakt oss for informasjon