Hydraulikkfilter

Vi kan levere en komplett linje av hydraulikkfilter og innsatsfiltere for ditt behov
- kontakt oss for mer informasjon -


Tankpåfylling - pustefilter

lufte/påfyll filter

Forhindrer luftbåren forurensninger fra å komme inn hydraulikktanken

 • 10 - 60my luftfilter
 • Enkel montasje
 • T.R.A.P: Vannfiltrering for fuktige miljøer

Sugefilter

in-line hydraulikkfilter

Sugefilter har som funksjon å beskytte hydraulikkpumpens suge side, ved å filtrere bort store smuss partikkler som ellers kunne ha skadet pumpa.

Filteret bør monteres slik at det er enkelt å komme til med en indikator, elektronisk eller visuel, som indikerer forurensningsgraden til hydraulikkfilteret.

Vi kan tilby tankmonterte og rørmonterte Sugefiltere:
 • Filtreringsgrad: 5 - 150my
 • Enkelt å vedlikeholde og skifte elementer
 • 0,175-0,3bar bypassventil for å hindre kavitasjon

Trykkfilter

høytrykkfiltere

Trykkfiltere plasseres mellom pumpa og forbrukere, og har som formål å beskytte følsome komponenter,for eksempel servoventiler. Disse filtere krever en trykksikker kapsling.

 • Arbeidstrykk: opptil 420bar
 • By-pass ventil: 6bar
 • Synteq® syntetiske filter media, spesielt utviklet for høy effektiv væskefiltrering.
 • Filter element:6 - 8 - 11 - 23my
 • Temperatur: -20 +120
 • Filterhode: sfærisk støpejern.
 • Ekstrudert stålskål.
Filterene er statisk trykk testet på 630bar, tretthetstrykk testet ved 2.000.000 sykluser på 0-300bar i enhold til NFPA T 3.10.5.1, R2-2000.

Returfilter

tankmonterte returfiltere

Returfiltre brukes til filtrering av hovedstømmen. Vi leverer rørmonterte og tankmonterte returfiltere.

 • Driftstrykk: opptil 10bar
 • Trykktest: 15bar
 • By-pass ventil: 1,5bar
 • Filterelementer: netting 60-90my, cellulose 36-50my, synteq 11-23my
 • Temperatur: -20 +120
 • kollapsmotstand: 10bar


Funksjonen til hydraulikkfilter

I hydrauliske systemer passerer store volumstrømmer gjennom små åpninger og klaringer under svært store trykk. Dette gjør at hydrauliske komponenter og systemer er vesentilg mer følsome for urenheter i oljen, særlig faste partikler, enn tilfellet er for andre typer av maskiner.

Erfaringer har vist at 50-70% av havarier i hydrauliske systemer skyldes forurenset olje.
Oppgaven til et hydraulikkfilter er å redusere forurensningen av faste partikler til et akseptabelt nivå i størrelse og konsentrasjon, samt å beskytte mot tidlig slitasje av komponenter.

Virkningen av urenheter.

Harde partikler som forurenser kan være sandkorn, små metallbiter, rustavskalling, støv osv. Disse blir slitt fordi deler slipes når de beveger seg i forhold til hverandre. Likeså vil tetninger og pakninger slites.

Deler som er spesielt påvirket av sliping fra forurensningspartikler, er lagere, pumpevinger, tannhjul og stempler i hydrauliske pumper og motorer, og alle stempler, stempelstenger og hylser i arbeidende sylindere.

urenheter slitasje

Slipeslitasje på glidende overflater øker klaringer og skaper dermed større internlekasje, redusert volumstrøm og høyere temperaturer.

Faste partikler som er relativt store (større en 50my), fører ofte til plutselig maskinhavari kort tid etter at installasjonen er satt i drift for første gang. Mindre partikkler (mindre en 10my) vil være årsaken til en gradvis slitasje og dermed en langsom utvikling av symptomer på skadevirkninger.