Status for Egil Eng & Co AS

Som så mange andre virksomheter I både Norge og utland er vi både påvirket og rammet av situasjonen knyttet til Corona utbruddet.

Så langt har vi vært forskånet fra bekreftede smittetilfeller, men vi har valgt å holde store deler av våre ansatte på hjemmekontor så lenge situasjonen er så vidt uavklart og vi har mulighet for det. Dette fungerer nå svært godt, og vår virksomhet fungerer derfor tilnærmet som normalt i disse ellers så unormale tider.

For våre utenlandske leverandører følger vi situasjonen kontinuerlig. Pr i dag ser det ut til at det meste også der fungerer på en måte som tilsier at varer blir levert, om enn noe forsinket. Ting tar kort og godt litt lenger tid, men ingen fabrikker er stoppet og transportene går fremdeles. Vi følger situasjonen hele tiden og prøver å være i dialog med involverte parter.

Vi vil, i den grad det skjer endringer, legge ny informasjon ut på vår hjemmeside og prøve å informere våre kunder dersom situasjonen forverrer seg.

Samtidig ønsker vi alle våre kunder det beste for tiden fremover, det viktigste er å holde seg frisk.

Vennlig hilsen
Egil Eng & Co AS


Kim Paulsen
Adm.dir.
om Egil Eng & co as

Om Oss

Egil Eng & Co AS Historie og Visjon

avdelinger

Avdelinger

Våre avdelinger og deres fagområde. En kort bekrivelse om avdelingene og deres produkter

Kontakt oss

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjemaet og vi tar kontakt med deg så fort som mulig