Hydraulikk formler

Formler for hydraulikk beregning, ved bruk av formler og utregninger kan man enkelt få en oversikt av størrelsen på komponenter, som en trenger for å drifte et hydraulisk system.

Hva er virkningsgrad:
Virkningsgrad er et tall mellom 0 og 1, eller mellom 0 og 100 %, som definerer forholdet mellom tilført energi og utnyttbar energi til en forbruker, i hydraulikken defineres disse som:

Kontakt oss gjerne for hjelp eller spørsmål

Formler for hydraulikkpumpe

Formler
Q = Oljestrøm [l/min]
V = kubikk [cm3/omdr]
N = Turtall [omdr/min]
W = Effekt i KW
M = Moment i Nm
P = Trykk i bar

Virkningsgrad:
nvol - volumetrisk
nmh - mekanisk - hydraulisk
ntot - total
Q = nvol X  V x N
1000
Volumstrøm
V = Q x 1000
N x nvol
Kubikk
W = Q x P
600 x ntot
Effekt
M = V x P
20 x π x nmh
Driv Moment

Eksempel:
Trenger 120L/min ved 1500rev/min.
Formel: V = 120 x 1000/1500 x 0.9
Du søker en Hydraulikkpumpe på 72cm3/rev ~ ca 80 cm3/rev


Formler for hydraulikkmotor

Formler
Q = Oljestrøm [l/min]
V = kubikk [cm3/omdr]
N = Turtall [omdr./min]
W = Effekt i KW
M = Moment i Nm
P = Trykk i bar

Virkningsgrad:
nvol - volumentrisk
nmh - mekanisk - hydraulisk
ntot - total
N= nvol  X  Q x 1000
V
Turtall
M= nmh  X  V x P
20 x π
Moment
W= ntot  X  Q x P
600
Effekt
Q = V x N
1000 x nvol
Maks turtall
P = M x 20 x π
V x nhm
Arbeidstrykk

Eksempel: En hydraulikkmotor på 160 cm3/rev har et dreiemoment på 400nm
Hvor stor arbeidstrykk trenger en for å drive motoren?
Formel: P = 400 x 20 x 3,1416 / 160 x 0,93 = 25132,8 / 148,8 = 168,90bar ~ 170bar
En trenger ca 170bar for å drive motoren.


Effekt formler

Trykk og oljestrøm går hand i hand og til sammen utgjør de en effekt, eller et arbeid utført av en motor eller sylinder. Ved å snu om formlen finner man enkelt maksimum verdiene som kan oppnås eller en behøver.

Formler
W = Effekt [kw/hp]
P = Trykk [bar]
Q = Oljestrøm [Liter/min.]
K = konstant [600=kw, 450=hp]
W = Q x P
K
Effekt
P = W x K
Q
Trykk
Q = W x K
P
Oljestrøm

Eksempel:
P = 70KW x 600 / 120l/min = 350Bar
Maks trykk for en pumpe som gir 120L/min ved 70KW er ca 350bar.


Formler for hydraulikk sylinder

Formler
R = radius [cm]
Q = oljestrøm [l/min]
S = slaglengde [cm]
P = trykk [bar]

A = Stempel areal [cm2]
F = Kraft [newton]
V = Hastighet [m/s]
T = Bevegelsetid [s]
Vol = volum [dm3 - liter]
A = π x R2 Areal [cm2]
F=P x A x 10 Kraft [N]
V= Q
A x 6
Hastighet [m/s]
T= A x S x 60
Q x 1000
Bevegelsestid [s]
Vol= A x S
1000
Volum [liter]


Stempelside + Stangside -
Areal - [cm2]
A = π x R2
Radius = 3,5cm
As=3,14 x 3,5 x 3,5
As=38,46cm2
Radius = 2,0cm
As=3,14 x 2,0 x 2,0
As=12,56cm2

At=As-A1
At=38,46-12,56
At=25,90cm2
Kraft - [n]
F = P x A x 10
F=150x38,46x10
F=57690 [n]
F=150x25,90x10
F=38850 [n]
Volum - [Liter - dm3]
Vol=A x S / 1000
Vol= 38,46 x 50
1000
Vol= 1923
1000
Vol = 1,923 L
Vol= 25,90 x 50
1000
Vol= 1295
1000
Vol = 1,295 L
Hastighet - [m/s]
V = Q / A x 6
V= 15
38,46 x 6
V= 15
230,76
V= 0,065 [m/s]
V= 15
25,90 x 6
V= 15
155,40
V= 0,096 [m/s]
Bevegelsestid - [s]
T=A x S x 60 / Q x 1000
T= 38,46 x 5 x 6
15 x 10
T= 1153,8
150
T= 7,69 [s]
T= 25,90 x 5 x 6
15 x 10
T= 777
150
T= 5,18 [s]
sylinder snittegning


Hvis volumstrøm og trykk er konstant.
Så vil en hydraulikk sylinder er alltid være sterkere på stempelsiden (+) enn stangsiden (-) på grunn av større areal som trykket virker på.
Likeså vil stemplet i sylinderen bruke lengre tid til å nå endeposisjon på stempelsiden (+) enn stangsiden (-) på grunn av større volum som må fylles med olje.

Til Kontaktskjema
Kontakt oss for hjelp eller forespørsel