Hjem

gjødselbagger

Flere av oss var på Norges Vel sitt arrangement "Markdag for om logistikk ved spredning av biogjødsel" i starten av juni. Der presenterte vi våre gjødselbagger som er ideelt for bruk til mellomlagring av biogjødsel. 

se bilder og les litt om dagen her:

http://www.norgesvel.no/se-bildene-fra-markdag-om-logistikk-ved-spredning-av-biogjoedsel.6003404-303423.html

 

 

Du kan lese mer om våre gjødselbagger samt se størrelsene vi tilbyr HER

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no