Hjem

Produkter

Vannoljekjølere

Vann-olje kjølere kan være en nødvendig komponent i mange hydrauliske anlegg.

Overskuddsvarme fjernes ved at vann benyttes som kjølemedia. Den varme oljen strømmer rundt et indre rør med vann.

Denne type kjøler er godt egnet for ulike marine og industrielle applikasjoner.

 

Med god kjøling oppnår man et mer lønnsomt og effektivt anlegg samt forlenger dens levetid.

Beskrivelse Varenummer Type Bilde

Oljekjøler, olje-vann SAW080-150-S2 4kW

LUSAW080150S2

LUSAW080150S2

Oljekjøler, olje-vann SAW080-310-S2 7kW

LUSAW080310S2

LUSAW080310S2

Oljekjøler, olje-vann SAW081-310-L2 7kW

LUSAW081310L2

LUSAW081310L2

Oljekjøler, olje-vann SAW080-560-S2 14kW

LUSAW080560S2

LUSAW080560S2

Oljekjøler, olje-vann SAW081-715-S2 17kW

LUSAW081715S2

LUSAW081715S2

Oljekjøler, olje-vann SAW081-715-L2 17kW

LUSAW081715L2

LUSAW081715L2

Oljekjøler, olje-vann SAW130-285-S4 19kW

LUSAW130285S4

LUSAW130285S4

Oljekjøler, olje-vann SAW081-870-L2 20kW

LUSAW081870L2

LUSAW081870L2

Oljekjøler, olje-vann SAW081-870-S2 20kW

LUSAW081870S2

LUSAW081870S2

Oljekjøler, olje-vann SAW130-535-S4 33kW

LUSAW130535S4

LUSAW130535S4

Oljekjøler, olje-vann SAW130-845-S4 48kW

LUSAW130845S4

LUSAW130845S4

Oljekjøler, olje-vannSAW130-1145-S4 70kW

LUSAW1301145S4

LUSAW1301145S4

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2714

NHS2714

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2354

NHS2354

Oljekjøler, olje-vann 6kW 50l/min

NHS2324

NHS2324

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2534

NHS2534

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2344

NHS2344

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2554

NHS2554

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2334

NHS2334

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2314

NHS2314

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2514

NHS2514

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2524

NHS2524

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2364

NHS2364

Oljekjøler, olje-vann.

NHS2544

NHS2544

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no