Hjem

Produkter

Tannhjulsmotorer

Egil Eng & Co AS tilbyr et bredt spekter av tannhjulsmotorer. Det lagerføres et større utvalg flenser og aksler hvilket gir
mulighet for å levere motorer etter kundens ønsker innen kort tid. Tannhjulsmotorene som tilbys er i hovedsak anpasset
for rørgjenge tilslutning BSP. Våre motorer er reversible.

Datablad finnes på vår hjemmeside, eventuelt ta kontakt med selger.

Beskrivelse Varenummer Type Bilde

Tannhj.m. gr. 1, rev, 1 ccm/o

RQ1ML01.5RE10R

1ML01,5DE10R

RQ1ML01.5RE10R

Tannhj.m. gr. 1, rev, 2 ccm/o

RQ1ML03RE10R

1ML03DE10R

RQ1ML03RE10R

Tannhj.m. gr. 1, rev, 3,3 ccm/o

RQ1ML05RE10R

1ML05DE10R

RQ1ML05RE10R

Tannhj.m. gr. 1, rev, 5 ccm/o

RQ1ML07.5RE10R

1ML07,5DE10R

RQ1ML07.5RE10R

Tannhj.m. gr. 1, rev, 6,6 ccm/o

RQ1ML010RE10R

1ML010DE10R

RQ1ML010RE10R

Tannhj.m. gr. 2, rev, 10,6 ccm/o

RQ1ML16RE10R

1ML16DE10R

RQ1ML16RE10R

Tannhj.m. gr. 2, rev, 14,6 ccm/o

RQ1ML22RE10R

1ML22DE10R

RQ1ML22RE10R

Tannhj.m. gr. 2, rev, 18 ccm/o

RQ1ML27RE10R

1ML27DE10R

RQ1ML27RE10R

Tannhj.m. gr. 2, rev, 23,3 ccm/o

RQ1ML35RE10R

1ML35DE10R

RQ1ML35RE10R

Tannhj.m. gr. 2, rev, 6 ccm/o

RQ1ML09RE10R

1ML09DE10R

RQ1ML09RE10R

Tannhj.m. gr. 2, rev, 8 ccm/o

RQ1ML12RE10R

1ML12DE10R

RQ1ML12RE10R

Tannhj.m. gr. 3, rev, 24 ccm/o

RQ1MPLA36RE10R

1MPLA36DE10R

RQ1MPLA36RE10R

Tannhj.m. gr. 3, rev, 30 ccm/o

RQ1MPLA45RE10R

1MPLA45DE10R

RQ1MPLA45RE10R

Tannhj.m. gr. 3, rev, 30 ccm/o

RQ1MPLA45RC10R

1MPLA45DE10R

RQ1MPLA45RC10R

Tannhj.m. gr. 3, rev, 36 ccm/o

RQ1MPLA54RE10R

1MPLA54DE10R

RQ1MPLA54RE10R

Tannhj.m. gr. 3, rev, 44 ccm/o

RQ1MPLA66RE10R

1MPLA66DE10R

RQ1MPLA66RE10R

Tannhj.m. gr. 3, rev, 56 ccm/o

RQ1MPLA84RE10R

1MPLA84DE10R

RQ1MPLA84RE10R

Tannhj.m. gr. 4, 83,3 ccm/o

RQ1MPLC125IA01B

1MPLC125DE10B

RQ1MPLC125IA01B

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no