Hjem

Produkter

Påfylling

et tankanlegg er forurensningskildene mange. Partikler og vann blir tilført fra luft, oljelevrandørens utstyr, korrosjon og
eget utstyr etc.
Påfylling og pustefilter har som oppgave å fjerne denne forurensningen.

Beskrivelse Varenummer Type Bilde

Påfyllingsl/f. 10 My m/ventil

FB133500000

P171852

FB133500000

Påfyllingsl/f. 10 My TCO 301

FB130301000

TCO

FB130301000

Påfyllingsl/f. 10 My TCO 500

FB130501000

TCO

FB130501000

Påfyllingsl/f. 10 My TCO 500 med ventil

FB131501000

TCO

FB131501000

Påfyllingsl/f. 40 My TCO 500

FB130500000

TCO

FB130500000

Påfyllingsl/f. 40 My TCO 502

FB130500200

TCO

FB130500200

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no