Hjem

Produkter

Vannpumper- og vaskere

Vannpumper og høytrykkvaskere er produkter fra COMET.

Her finner du:
Membranpumper, stempelpumper, sentrifugalpumper, høytrykkvaskere og tilbehør.

Vannpumpene kan leveres for traktordrift - PTO, hydraulisk drift eller elektrisk drift. 

Bruksområder for landbruket kan være:

 • Åkersprøyter
 • Vasking
 • Grøftespyling
 • Spyling/vasking av vei
 • Bunkring av vann tanker/tankvogner
 • Tåler saltvann/visse kjemikaler
 • Membranpumpene tåler tørrkjøring (oljesmurt)
Bruksområder for fiskerinæringen kan være:
 • Vasking/spyling av båt/båtside, dekk og tanker/kummer
 • Vasking/spyling av mærer/fiskegarn/utstyr m.m

Bruksområder for anlegg- og industri kan være:

 • Vasking av alle typer maskiner
 • vasking av trafikkskilt
 • vasking på anleggsområder/bygg ute/inne
 • fylling av vanntanker m.m.

logo 

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no