Hjem

Produkter

Måleutstyr

Måleustyr kan brukes i en rekke aplikasjoner for å registrere egenskaper som trykk, temperatur, volumstrøm, nivå, volum, hastighet, turtall, posisjon, akselerasjon, retardasjon, krenging. 

Dataene som registreres kan benyttes i bl.a. automatisk prosesser (justere volum, nivå, turtall, etc.) eller som grunnlag for vedlike- hold og/eller forebyggende vedlikehold.

 

Våre typiske produkter som er brukt som måleutstyr er:

  • Manometere
  • Nivå-/temperaturvakter
  • Pressostater
  • Induktivgivere

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no