Hjem

Produkter

Filter og tanktilbehør

Filtere for hydraulikksystemer og tilbehør til filtere og oljetanker.

Hydraulikkfiltere har som oppgave å beskytte det hydrauliske systemet mot forurensning. Filterene monteres på retursiden og trykksiden i systemet, samt filtere for lufting av tank og påfylling av olje. De levers i lavt -eller høyt trykk, etter hva systemet krever, og hvilket miljø det opererer i.

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no