Hjem

Produkter

Aksler BYPY SFT - Proffaksel

Beskrivelse Varenummer Type Bilde

BYPY AKSEL SFT S0

BYCS0N121CE007007

124kw SFT S0

BYCS0N121CE007007

BYPY AKSEL SFT S0 m/1 3/8"Z6 x 1 3/4"Z20

BYCS0N101CER07R10

124kw SFT S0 m/Z20

BYCS0N101CER07R10

BYPY AKSEL SFT S2

BYCS2N121CE007007

21 kw SFT S2

BYCS2N121CE007007

BYPY AKSEL SFT S4

BYCS4N121CE007007

28 kw SFT S4

BYCS4N121CE007007

BYPY AKSEL SFT S6

BYCS6N121CE007007

40 kw SFT S6

BYCS6N121CE007007

BYPY AKSEL SFT S6

BYCS6N086CE007007

40kw SFT S6

BYCS6N086CE007007

BYPY AKSEL SFT S8

BYCS8N086CE007007

66kw SFT S8

BYCS8N086CE007007

BYPY AKSEL SFT S8

BYCS8N121CE007007

66kw SFT S8

BYCS8N121CE007007

BYPY AKSEL SFT S9

BYCS9N121CE007007

81kw SFT S9

BYCS9N121CE007007

BYPY AKSEL SFT S9

BYCS9N086CE007007

81kw SFT S9

BYCS9N086CE007007

BYPY AKSEL SFT SH

BYCSHN121CE007007

97kw SFT SH

BYCSHN121CE007007

BYPY AKSEL SFT SH

BYCSHN086CE007007

97kw SFT SH

BYCSHN086CE007007

BYPY AKSEL SFT SH m/LR35 4100Nm 1 3/4"Z6

BYCSHN121CER0736B

SFT SH m/automatkbl.

BYCSHN121CER0736B

BYPY AKSEL SFT S8 m/FFV44 2000Nm 13/4"Z6

BYCS8N101CE0070K8

SFT S8 m/friksjonsk.

BYCS8N101CE0070K8

BYPY AKSEL SFT S8 m/FFV44 2200Nm 13/8"Z6

BYCS8N101CE0070J3

SFT S8 m/friksjonsk.

BYCS8N101CE0070J3

BYPY AKSEL SFT S2 m/LB2 1250Nm 1 3/8"-Z6

BYCS2N086CE0071R2

SFT S2 m/bryteboltk.

BYCS2N086CE0071R2

BYPY AKSEL SFT S6 m/FFV42 1450Nm

BYCS6N086CE0070Z3

SFT S6 m/friksjonsk.

BYCS6N086CE0070Z3

BYPY AKSEL SFT S6 m/FNT34 1450Nm 1 3/8"

BYDS6N101CE007003

SFT S6 m/friksjonsk.

BYDS6N101CE007003

BYPY AKSEL SFT S6 m/FNV34 1200Nm

BYCS6N086CE0072A0

SFT S6 m/friksjonsk.

BYCS6N086CE0072A0

BYPY AKSEL SFT S6 m/RA2 friløp

BYCS6N086CE007A50

SFT S6 m/friløpskobl

BYCS6N086CE007A50

BYPY AKSEL SFT S8 m/LB8 3600Nm 1 3/8"-Z6

BYCS8N101CE0071R2

SFT S8 m/bryteboltk.

BYCS8N101CE0071R2

BYPY AKSEL SFT S8 m/RA2 1 3/8"-Z6

BYCS8N101CE007A50

SFT S8 m/friløpskobl

BYCS8N101CE007A50

BYPY AKSEL SFT S9 m/LB9 3500Nm 1 3/4"-Z6

BYCS9N121CE0071R5

SFT S9 m/bryteboltk.

BYCS9N121CE0071R5

BYPY AKSEL SFT S9 m/LB9 4200Nm 1 3/4"Z20

BYCS9N121CER071S6

SFT S9 m/bryteboltk.

BYCS9N121CER071S6

BYPY AKSEL SFT S9 m/LR35 4100Nm 1 3/4"Z6

BYCS9N121CE00736B

SFT S9 m/bryteboltk.

BYCS9N121CE00736B

BYPY AKSEL SFT S9 m/RA3 friløp

BYCS9N086CE007RA3

SFT S9 m/friløpskobl

BYCS9N086CE007RA3

BYPY AKSEL SFT SH m/LB 4000Nm 1 3/4"-Z6

BYCSHN121CER071R4

SFT SH m/bryteboltko

BYCSHN121CER071R4

BYPY AKSEL SFT S4 m/LB4 1700Nm

BYCS4N121CE007098

SFT S4 m/bryteboltko

BYCS4N121CE007098

BYPY AKSEL SFT S8 m/LB8 3600Nm 1 3/4"-Z6

BYCS8N121CE0071R6

SFT S8 for SNØFRES

BYCS8N121CE0071R6

BYPY AKSEL SFT S8 m/LR35 3500Nm 1 3/4"Z6

BYCS8N101CE00753A

SFT S8 m/automatkobl

BYCS8N101CE00753A

BYPY AKSEL SFT S2 80°. VV

BYCS2R121CEWR7007

80° SFT S2 standard

BYCS2R121CEWR7007

BYPY AKSEL SFT S2 80°. VV m/LB2 1250Nm

BYCS2R121CEWR71R2

80° S2 m/bryteboltko

BYCS2R121CEWR71R2

BYPY AKSEL SFT S4 80° m/FT32 900Nm

BYCS4R101CEWR7Q11

80° S4 M/friksjonsk.

BYCS4R101CEWR7Q11

BYPY AKSEL SFT S4 80° m/LB 1700Nm

BYCS4R101CEWR7098

80° S4 m/bryteboltko

BYCS4R101CEWR7098

BYPY AKSEL SFT S4 80° m/LB 1700Nm

BYCS4R121CEWR7098

80° S4 m/bryteboltko

BYCS4R121CEWR7098

BYPY AKSEL SFT S4 80° m/RA1 friløp

BYCS4R101CEWR7096

80° m/RA1 friløp

BYCS4R101CEWR7096

BYPY AKSEL SFT S4 80° vid-vinkel

BYCS4R121CEWR7007

80° SFT S4 vid-v.

BYCS4R121CEWR7007

BYPY AKSEL SFT S6 50° m/dobbel vid-v.

BYCS6R121CEKR7KR7

m/2x50° vid-v SFT S6

BYCS6R121CEKR7KR7

BYPY AKSEL SFT S6 80° m/LB 2500Nm 1 3/8"

BYCS6R121CEWR71R2

80° S6 m/bryteboltko

BYCS6R121CEWR71R2

BYPY AKSEL SFT S6 80° m/LR24 2300Nm

BYDS6R121CEWR7003

Presseaksel m/LR24

BYDS6R121CEWR7003

BYPY AKSEL SFT S6 80° m/LR24 2500Nm1 3/8

BYCS6R121CEWR726A

80° S6 m/automatkobl

BYCS6R121CEWR726A

BYPY AKSEL SFT S6 80° m/RA2 friløp

BYCS6R121CEWR7A50

80° S6 m/RA2 friløp

BYCS6R121CEWR7A50

BYPY AKSEL SFT S6 80° vid-vinkel

BYCS6R121CEWR7007

80° SFT S6 standard

BYCS6R121CEWR7007

BYPY AKSEL SFT S6 m/dobbel 80° vid-v.

BYCS6R121CEWR7WR7

m/2x80° vid-v SFT S6

BYCS6R121CEWR7WR7

BYPY AKSEL SFT S8 80° m/FFV44 2200Nm

BYCS8R121CEWR70J3

80° S8 m/friksjonsko

BYCS8R121CEWR70J3

BYPY AKSEL SFT S8 80° m/LB8 3600Nm 1 3/4

BYCS8R121CEWR71R6

80° S8 m/bryteboltko

BYCS8R121CEWR71R6

BYPY AKSEL SFT S8 80° m/LB8 3600Nm 1 3/8

BYCS8R121CEWR71R2

80° S8 m/brytebolko

BYCS8R121CEWR71R2

BYPY AKSEL SFT S8 80° vid-v. (007)

BYCS8R121CEWR7007

80° SFT S8 standard

BYCS8R121CEWR7007

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no