Hjem

Produkter

Aksler BYPY GLOBAL og COMS

Beskrivelse Varenummer Type Bilde

COMS AKSEL STR.1

C01086CE007007

STR.1 - økonomiaksel

C01086CE007007

COMS AKSEL STR.1

C01071CE007007

STR.1 - økonomiaksel

C01071CE007007

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G2

BYG2N086CE007007

STR.2 - GLOBAL

BYG2N086CE007007

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G2

BYG2N121CE007007

STR.2 - GLOBAL

BYG2N121CE007007

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G2 m/LB 950Nm

BYG2N086CE007098

STR.2 m/brytebolt

BYG2N086CE007098

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G4

BYG4N121CE007007

STR.4 - GLOBAL

BYG4N121CE007007

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G4

BYG4N086CE007007

STR.4 - GLOBAL

BYG4N086CE007007

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G4 m/LB 1700Nm

BYG4N086CE007098

STR.4 m/bryteboltkbl

BYG4N086CE007098

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G4 m/RA1 friløp

BYG4N086CE007096

STR.4 m/friløpskobl.

BYG4N086CE007096

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G4 m/SA3 1000Nm

BYG4N086CE007156

STR.4 m/slurekobling

BYG4N086CE007156

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G7

BYG7N121CE007007

STR.7 - GLOBAL-proff

BYG7N121CE007007

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G7

BYG7N086CE007007

STR.7 - GLOBAL-proff

BYG7N086CE007007

GLOBAL AKSEL G7 m/LB 2700Nm 1 3/4"-Z6

BYG7N101CE007099

STR.7 m/bryteboltkbl

BYG7N101CE007099

GLOBAL AKSEL G7 m/LB 2700Nm 1 3/8"-Z6

BYG7N101CE007098

STR.7 m/bryteboltkbl

BYG7N101CE007098

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G7 m/FNT34 1800Nm

BYG7N121CE0071A3

STR.7 m/friksjon/fri

BYG7N121CE0071A3

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G7 m/RA friløp

BYG7N121CE007A50

STR.7 m/friløpskobl.

BYG7N121CE007A50

BYPY GLOBAL AKSEL STR.G8 m/FFV44 1800Nm

BYG8N101CE0070K7

STR.8 m/friksjonskob

BYG8N101CE0070K7

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no