Hjem

Produkter

http://www.addtech.com

 

Om Addtech

Addtech er et teknikkhandelskonsern som utvikler og selger høyteknologiske komponenter og systemer til industriselskaper og tjenestenæring i Nord-Europa. Konsernet har ca 2 200 medarbeidere, salg til rundt 30 land og en årsomsetning på ca SEK 7,2 milliarder.

Addtech består av rundt hundre operative selskaper som alle tilstreber å være markedsledende innenfor sine nisjer. Selskapene holdes sammen av en bedriftskultur hvor godt kjøpmannskap og teknisk kompetanse er sentrale begreper, og hvor det lille selskapets fleksibilitet kombineres med konsernets brede nettverkt og sterke finansielle ressurser.

Grunnlaget for virksomheten er salg og handel med standardprodukter, men høy teknisk kompetanse, langsiktige kunderelasjoner og forståelse for kundenes aktiviteter fører ofte til et dypere samarbeid og utvikling av spesialtilpassede produkter og tjenester.

Addtech tilfører verdi

Addtech skal eie og utvikle teknikkhandelsselskaper som kan generere en langsiktig avkastning på driftskapitalen på mer enn 45 %.

Addtech skaper verdier for aksjonærene ved å tilføre datterselskapene kunnskap, nettverk og trygghet, samt ved kontinuerlig å kjøpe nisjeorienterte teknikkhandelsselskaper i utvalgte markedssegmenter hvor Addtechs tekniske kompetanse og erfaring tilfører verdi.

"En kobling mellom produsenter og leverandører"

Addtech tilbyr høyteknologiske produkter og løsninger til industriselskaper og offentlig sektor. Addtech tilfører både teknisk og økonomisk merverdi ved å være en kompetent og forretningsmessig samarbeidspartner for kunder og produsenter.

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no